RT/RW

Nama – nama Ketua Rukun Tetangga ( RT )

No Nama Jabatan Alamat RT
1. Subari Ketua Rt 01 Jl.Nusa Indah Rt.01/Rw.01. Dusun karan indah 01
2. H. Wahyudin Noor,SE Ketua Rt 02 Jl.Tala indah Rt.02/ Rw.01.Dusun karan indah 02
3. Mashudin Ketua Rt 03 Jl.Transmigrasi.Rt.03/ Rw.01 Dusun karan indah 03
4. Darsono Ketua Rt 04 Jl.Baitussalam Rt.04/Rw.02 Dusun karan indah 04
5. H. Taris Ketua Rt 05 Jl.Transmigrasi Rt.05/Rw.03 Dusun karan indah 05
6. Hanafiah Ketua Rt 06 Jl.Nona Indah sari Rt.06/Rw.02 Dusun karan indah 06
07. Kasran Ketua Rt 07 Jl.Veteran Rt.07/Rw.03 Dusun plajau baru 07
08. Sholeh Ketua Rt 08 Jl.Sempurna.Rt.08/Rw.04 Dusun Plajau baru 08
09. Gondo Prayitno Ketua Rt 09 Jl. Pelangi.Rt.09/Rw.04 Dusun Pelajau indah 09
10. M.Supianor Ketua Rt 10 Gg.Afiat.Rt.10/Rw.04 Dusun plajau baru 10
11. Drs. Bowo Suparman Ketua Rt 11 Jl. B.Benua.Rt.11/Rw.01 Dusun karang indah 11
12. Supriadi Ketua Rt 12 Jl. Insgub.Rt.12/Rw.02 Dusun karang indah 12
13. Ari Kadarsih Ketua Rt 13 Jl. Sepakat.Rt.13/Rw.04 Dusun Plajau baru 13
14. Suslianto Ketua Rt 14 Gg.Melati.Rt.14/Rw.04 Dusun karang indah 14
15. Dardiannor,A.Ma.Pd.SD Ketua Rt 15 Perumahan Bumi Persujud.Rt.15/Rw.03 Dusun Plajau baru 15
16. Sunarjianto Ketua Rt 16 Jl.DamaiRt.16./Rw.03 Dusun Plajau baru 16
17. Poniran Ketua Rt 17   17

 

 

No Nama Jabatan Pendidikan Wil Kerja
1 Syahrani, Sp.d Ketua RW. 1

 

S1

 

RT. 01

RT. 02

RT. 03

RT. 11

2 Eko Yulianto,SH Ketua RW 2 S 1 RT. 04

RT. 06

RT. 12

RT. 14

3  Masrani Ketua RW 3 SLTP RT. 05

RT. 07

RT. 15

RT. 16

4 MUHAMMAD MUKHSON Ketua RW 4 SLTA / Sederajat RT. 08

RT. 09

RT. 10

RT. 13

RT. 17

Nama – nama Ketua Rukun Warga ( RW )