Data Penduduk

Jumlah Penduduk Tahun 2007 = 6.363 jiwa

Jumlah Penduduk Tahun 2008 = 7.085 jiwa

Jumlah Penduduk Tahun 2009 = 8.298 jiwa

Jumlah Penduduk Tahun 2010 = 9.201 jiwa

Jumlah Penduduk Tahun 2011 = 10.214 jiwa

Jumlah Penduduk Tahun 2012 = 11.047 jiwa

Jumlah Penduduk Tahun 2013 = 12.040 jiwa

Jumlah Penduduk Tahun 2014 = 12.768 jiwa

Jumlah Rukun Tentangga          = 17 RT

Jumlah Penduduk Desa Barokah Per Rukun Tetangga ( RT )

Tahun 2007

RT Laki – Laki Perempuan Kepala Keluarga

( KK )

Jumlah
01 429 jiwa 416 jiwa 217 KK 845 jiwa
02 294 jiwa 256 jiwa 140 KK 550 jiwa
03 184 jiwa 138 jiwa 75 KK 322 jiwa
04 167 jiwa 139 jiwa 80 KK 306 jiwa
05 168 jiwa 168 jiwa 120 KK 336 jiwa
06 291 jiwa 246 jiwa 142 KK 533 jiwa
07 223 jiwa 215 jiwa 114 KK 438 jiwa
08 288 jiwa 231 jiwa 123 KK 479 jiwa
09 274 jiwa 278 jiwa 188 KK 652 jiwa
10 180 jiwa 155 jiwa 83 KK 336 jiwa
11 322 jiwa 288 jiwa 147 KK 610 jiwa
12 179 jiwa 168 jiwa 90 KK 347 jiwa
13 191 jiwa 184 jiwa 90 KK 357 jiwa
14 124 jiwa 106 jiwa 52 KK 230 jiwa
Jumlah 3.375 jiwa 2.988 jiwa 1.661 KK 6.363 jiwa

Jumlah Penduduk Desa Barokah Per Rukun Tetangga ( RT )

Tahun 2008

RT Laki – Laki Perempuan Kepala Keluarga

( KK )

Jumlah
01 418 jiwa 468 jiwa 256 KK 949 jiwa
02 345 jiwa 307 jiwa 142 KK 652 jiwa
03 237 jiwa 190 jiwa 78 KK 427 jiwa
04 218 jiwa 190 jiwa 116 KK 408 jiwa
05 220 jiwa 220 jiwa 123 KK 440 jiwa
06 342 jiwa 297 jiwa 178 KK 639 jiwa
07 274 jiwa 267 jiwa 153 KK 541 jiwa
08 299 jiwa 282 jiwa 162 KK 518 jiwa
09 425 jiwa 330 jiwa 192 KK 755 jiwa
10 233 jiwa 206 jiwa 118 KK 439 jiwa
11 373 jiwa 340 jiwa 182 KK 713 jiwa
12 231 jiwa 219 jiwa 129 KK 450 jiwa
13 242 jiwa 236 jiwa 94 KK 478 jiwa
14 176 jiwa 157 jiwa 91 KK 333 jiwa
Jumlah 4.096 jiwa 4.367 jiwa 2.014 KK 7. 805 jiwa

Jumlah Penduduk Desa Barokah Per Rukun Tetangga ( RT )

Tahun 2009

RT Laki – Laki Perempuan Kepala Keluarga

( KK )

Jumlah
01 497 jiwa 486 jiwa 275 KK 954 jiwa
02 352 jiwa 316 jiwa 217 KK 652 jiwa
03 244 jiwa 206 jiwa 175 KK 434 jiwa
04 255 jiwa 198 jiwa 169 KK 407 jiwa
05 345 jiwa 306 jiwa 215 KK 635 jiwa
06 349 jiwa 293 jiwa 207 KK 621 jiwa
07 287 jiwa 278 jiwa 185 KK 546 jiwa
08 306 jiwa 291 jiwa 155 KK 581 jiwa
09 432 jiwa 339 jiwa 255 KK 755 jiwa
10 240 jiwa 215 jiwa 176 KK 439 jiwa
11 389 jiwa 349 jiwa 237 KK 713 jiwa
12 259 jiwa 228 jiwa 197 KK 476 jiwa
13 244 jiwa 245 jiwa 174 KK 478 jiwa
14 188 jiwa 176 jiwa 106 KK 353 jiwa
Jumlah 4.372 jiwa 3.926 jiwa 2.737 KK 8.298 jiwa

Jumlah Penduduk Desa Barokah Per Rukun Tetangga ( RT )

Tahun 2010

RT Laki – Laki Perempuan Kepala Keluarga

( KK )

Jumlah
01 497 jiwa 486 jiwa 277 KK 983 jiwa
02 352 jiwa 316 jiwa 218 KK 668 jiwa
03 244 jiwa 206 jiwa 175 KK 450 jiwa
04 255 jiwa 198 jiwa 169 KK 408 jiwa
05 425 jiwa 413 jiwa 224 KK 838 jiwa
06 352 jiwa 325 jiwa 207 KK 677 jiwa
07 269 jiwa 260 jiwa 188 KK 529 jiwa
08 288 jiwa 272 jiwa 155 KK 560 jiwa
09 549 jiwa 480 jiwa 264 KK 1.029 jiwa
10 240 jiwa 215 jiwa 177 KK 455 jiwa
11 389 jiwa 349 jiwa 237 KK 738 jiwa
12 259 jiwa 228 jiwa 197 KK 487 jiwa
13 244 jiwa 245 jiwa 174 KK 489 jiwa
14 188 jiwa 176 jiwa 106 KK 364 jiwa
15 283 jiwa 198 jiwa 153 KK 481 jiwa
Jumlah 4.834 jiwa 4.367 jiwa 2.921 KK 9.201 jiwa

Jumlah Penduduk Desa Barokah Per Rukun Tetangga ( RT )

Tahun 2011

RT Laki – Laki Kepala Keluarga

( KK )

Perempuan Jumlah
01 495 jiwa 227 KK 500 jiwa 995 jiwa
02 386 jiwa 218 KK 349 jiwa 735 jiwa
03 277 jiwa 175 KK 208 jiwa 485 jiwa
04 287 jiwa 169 KK 229 jiwa 516 jiwa
05 459 jiwa 413 KK 449 jiwa 908 jiwa
06 389 jiwa 207 KK 361 jiwa 750 jiwa
07 296 jiwa 188 KK 289 jiwa 585 jiwa
08 321 jiwa 155 KK 305 jiwa 626jiwa
09 554 jiwa 264 KK 514 jiwa 1068 jiwa
10 274 jiwa 177 KK 250 jiwa 522 jiwa
11 422 jiwa 237 KK 383 jiwa 805 jiwa
12 295 jiwa 197 KK 383 jiwa 677 jiwa
13 273 jiwa 174 KK 281 jiwa 554 jiwa
14 220 jiwa 106 KK 215 jiwa 435 jiwa
15 317 jiwa 153 KK 231 jiwa 549 jiwa
Jumlah 4.834 jiwa 2.921 KK 4.950 jiwa 10.214 jiwa

Jumlah Penduduk Desa Barokah Per Rukun Tetangga ( RT )

Tahun 2012

RT Laki – Laki Kepala Keluarga

( KK )

Perempuan Jumlah
01 503 jiwa 228 KK 520 jiwa 1023 jiwa
02 394 jiwa 220 KK 359 jiwa 753 jiwa
03 285 jiwa 176 KK 216 jiwa 501 jiwa
04 295 jiwa 170 KK 239 jiwa 534 jiwa
05 467 jiwa 226 KK 462 jiwa 929 jiwa
06 397 jiwa 207 KK 371 jiwa 768 jiwa
07 305 jiwa 191 KK 297 jiwa 602 jiwa
08 329 jiwa 211 KK 315 jiwa 644 jiwa
09 611 jiwa 264 KK 655 jiwa 1266 jiwa
10 285 jiwa 177 KK 260 jiwa 545 jiwa
11 429 jiwa 238 KK 391 jiwa 820 jiwa
12 304 jiwa 197 KK 393 jiwa 697 jiwa
13 280 jiwa 174 KK 289 jiwa 569 jiwa
14 230 jiwa 247 KK 225 jiwa 455 jiwa
15 325 jiwa 198 KK 241 jiwa 566 jiwa
16 170 jiwa 92 KK 205 jiwa 375 jiwa
Jumlah 5.609 jiwa 3.266 KK 5.438 jiwa 11.047 jiwa

Jumlah Penduduk Desa Barokah Per Rukun Tetangga ( RT )

Tahun 2013

RT Laki – Laki Kepala Keluarga

( KK )

Perempuan Jumlah
01 520 jiwa 279 KK 539 jiwa 1059 jiwa
02 407 jiwa 223 KK 371 jiwa 778 jiwa
03 430 jiwa 179 KK 229 jiwa 659 jiwa
04 307 jiwa 173 KK 258 jiwa 565 jiwa
05 477 jiwa 227 KK 487 jiwa 964 jiwa
06 421 jiwa 211 KK 394 jiwa 815 jiwa
07 323 jiwa 197 KK 320 jiwa 643 jiwa
08 343 jiwa 215 KK 331 jiwa 674 jiwa
09 633 jiwa 266 KK 673 jiwa 1306 jiwa
10 302 jiwa 179 KK 273 jiwa 575 jiwa
11 443 jiwa 239 KK 406 jiwa 849 jiwa
12 318 jiwa 198 KK 412 jiwa 730 jiwa
13 292 jiwa 175 KK 302 jiwa 594 jiwa
14 246 jiwa 249 KK 238 jiwa 484 jiwa
15 336 jiwa 199 KK 264 jiwa 600 jiwa
16 182 jiwa 97 KK 228 jiwa 410 jiwa
17 147 jiwa 126 KK 188 jiwa 355 jiwa
Jumlah 6.127 jiwa 3.432 KK 5.913 jiwa 12.040 jiwa

 

Jumlah laki – laki                           = 6.127 Jiwa

Jumlah Perempuan                      = 5.913 Jiwa

Total                                                    = 12.040 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga (KK) = 3.432 KK